Voorbereiding bronhouders

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

bijgewerkt: 24 augustus 2017

Checklist implementatie BRO

Het Programmabureau BRO heeft een checklist opgesteld waarmee bronhouders hun activiteiten voor de implementatie van de BRO kunnen gaan inplementeren. Een formeel verzoek aan alle besturen volgt na de zomer. Hiermee kunnen de coördinatoren alvast aan de slag.

Heeft u vragen naar aanleiding van de checklist of wensen, mail dan naar bro@minienm.nl.

Wijs een coördinator ondergrond aan

Wijs één persoon aan als aanspreekpunt voor de BRO. Deze coördinator heeft overzicht over het gebruik van ondergrondgegevens in alle bedrijfsprocessen. Daarnaast leidt hij de invoering van de Wet bro binnen de organisatie in goede banen.

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

Een belangrijk uitgangspunt bij het aanleveren van gegevens aan de BRO is dat u als bronhouder de feitelijke gegevenslevering aan de BRO kunt laten doen door uw uitvoerende opdrachtnemer. De verplichting moet u opnemen in uw contracten met uw opdrachtnemer. Lees verder

13 actuele vragen over de BRO

Regelmatig ontvangt het Programmabureau vragen over de BRO en de implementatie van de BRO. Een selectie van de 13 meest actuele en meest gestelde vragen hebben we verzameld en op een rij gezet.