Voor Softwareleveranciers

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

BRO Softwareleveranciers-overleggen

Geonovum organiseert momenteel een BRO softwareleveranciers-overleg voor het domein Bodem & Ondergrond en een voor het domein Grondwater. De doelstellingen van dit overleg zijn als volgt:

  • communicatie vanuit programma BRO richting softwareleveranciers;
  • een open kanaal voor feedback vanuit en samenwerking met softwareleveranciers;

Het is een transparant overleg. Alle partijen die geïnteresseerd zijn mogen zich aanmelden voor deelname en alle informatie wordt openbaar beschikbaar gesteld.

Overzicht documenten

 

Softwareleveranciers-overleg Algemeen op 27 september 2017

Softwareleveranciers-overleg domein Grondwater op 29 november 2017

Softwareleveranciers-overleg domein Bodem&Ondergrond op 13 december 2017