Mijnbouwwetvergunning

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Catalogus mijnbouwwetvergunning
De catalogus mijnbouwwetvergunning is formeel nog niet vastgesteld omdat deze in het wetgevingstraject zit. Vanuit het wetgevingstraject kunnen nog 1 of meerdere aanpassingen volgen.

Wettelijk verplicht:        ja
Status:                         nog niet geldig
Geldig van/tot:             medio mei 2018 / geen einddatum
Versie:                         1.0 concept
Download