Mijlpalen - BRO tot nu toe

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Mijlpalen in de BRO besluitvorming

2023 Wet bro volledig in werking
2018 - 2022 

Vaststelling en invoering volgende tranches

  • 2017-2018 Tranche 2
  • 2018-2019 Tranche 3
  • 2019-2020 Tranche 4
1 januari 2018 Wet bro treedt in werking
2017 Programmastuurgroep en Programmabegeleidingsgroep ingericht
2017 Beoogde inwerkingtreding Wet bro voor de eerste tranche van
registratieobjecten
2015 Inrichting Programmabureau BRO en aanstelling Programmamanager
2015 Nota van wijziging naar de Tweede Kamer
2014 Wetsvoorstel bro naar de Tweede Kamer
2008 Kabinetsbesluit invoering Basisregistratie Ondergrond