Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO

Actuele informatie en documentatie over het Bronhouderportaal BRO i.o.

Zoek in deze groep

Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO

Eigenaar: CommunicatieBRO

Leden van de groep: 1

Omschrijving:

Het Bronhouderportaal gaat helpen om het aanleveren van ondergrondgegevens zo gemakkelijker en efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de gegevenskwaliteit goed te borgen. Het bronhouderportaal zal straks primair de wettelijke bronhouders en hun gegevensleveranciers en kwaliteitscontroleurs ondersteunen. Zij zijn de toekomstige gebruikers. Hun behoeften zijn daarom belangrijk in keuzes in de doorontwikkeling van het portaal. Om die reden werken de bouwers en de gebruikers nauw samen.

Sprint demo's
Met de feedback uit de ketentests en praktijkproeven wordt de functionaliteit van het portaal stapsgewijs uitgebreid. Dit gebeurt in zogeheten ‘sprints’ van drie weken, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers. Proefopleveringen van nieuwe functionaliteit worden driewekelijks besproken in Sprintbijeenkomsten. Deze vinden afwisselend in Amersfoort, Utrecht of Den Haag plaats.

Meer informatie
Wilt u deelnemen aan de geplande Sprintbijeenkomsten? Heeft u vragen over het Bronhouderportaal BRO? Neem dan contact met ons op via bro@minienm.nl.

Ondertitel: Actuele informatie en documentatie over het Bronhouderportaal BRO i.o.