Grondwatermonitoringput

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Catalogus grondwatermonitoringput
Wettelijk verplicht:         ja
Status:                         geldig
Geldig van/tot:              1 januari 2018 / geen einddatum
Versie:                          1.0
Download

Inname handboek grondwatermonitoringput
Wettelijk verplicht:         ja
Status:                         geldig
Geldig van/tot:              1 januari 2018 / geen einddatum
Versie:                          1.1
Download

Koppelvlakbeschrijving innameservice*
Wettelijk verplicht:         ja
Status:                          geldig
Geldig van/tot:              1 januari 2018 / geen einddatum
Versie:                          1.0 
Download

Uitgifte handboek grondwatermonitoringput
Wettelijk verplicht:         ja
Status:                         geldig
Geldig van/tot:              1 januari 2018 / geen einddatum
Versie:                         1.1
Download

Koppelvlakbeschrijving uitgifteservice
Wettelijk verplicht:         ja
Status:                          geldig
Geldig van/tot:              1 januari 2018 / geen einddatum
Versie:                          1.1
Download

 

* Het bronhouderportaal is de voorziening waarmee de bronhouders en dataleveranciers de BRO gegevens kunnen aanleveren, controleren en accorderen zodat dit kan worden doorgevoerd in de Landelijke Voorziening (LV) BRO. De LV BRO registreert de gegevens. Op het moment van registratie in de LV BRO zijn deze gegevens authentiek geworden.

De koppelvlakbeschrijving innamewebservice waarbij is uitgegaan van webservices op de LV BRO (zonder het bronhouderportaal) is niet aangepast. Dit komt omdat het bronhouderportaal webservices zal gaan ondersteunen. Op dit moment (eind 2017) kunnen de BRO gegevens alleen ge-upload worden in het bronhouderportaal. Deze functionaliteit wordt ondersteund met de hoofdstukken 6 t/m 12 van het document “Innameservice”. Voor hoofdstuk 12 bijlage B geldt dat de laatste versie van de voorbeeldbestanden te vinden zijn op www.broinfo.nl

In Q1 of Q2 van 2018 zal het bronhouderportaal ook de innamewebservices gaan ondersteunen. Daarmee komt de functionaliteit van de andere hoofdstukken ook weer beschikbaar. Deze zullen op dat moment geactualiseerd worden in een versie 1.1.