Voor Bronhouders

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het is de inzet van de minister om de BRO met de eerste tranche registratieobjecten begin 2018 operationeel te starten. Bronhouders zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). Vervolgens worden overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de BRO. De invoering van de BRO heeft daarmee impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van organisaties. Lees verder

Bronhouderportaal BRO

In april 2017 is het Programma BRO begonnen met de realisatie van faciliteiten voor bronhouders voor een efficiënte levering van ondergrondgegevens aan de LV BRO. Deze ondersteunende faciliteiten komen straks beschikbaar in de vorm van een webportaal. Via dit webportaal houden bronhouders grip op de uitvoering van hun nieuwe wettelijke taken. Nog voor de zomer van 2017 zal hiervoor een proof-of-concept worden opgeleverd. Feitelijk betekent dit voor uw opdrachtnemers dat zij zullen aanleveren aan dit webportaal, en u (bronhouder) hierin de gegevens kan beoordelen en verzenden aan de LV BRO. Lees verder