Bronhouderportaal BRO

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Wat is het Bronhouderportaal BRO?

De realisatie van ondersteunende faciliteiten voor bronhouders voor een efficiënte levering van ondergrondgegevens aan de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO).

Zonder een Bronhouderportaalfunctie zal de acceptatie en de implementatie van de Wet bro vertragen en naar verwachting onnodig kostbaar zijn. Bovendien leidt dit tot verschillen in kwaliteit. Centrale regie hierop is dus gewenst, waarbij het van belang is de bronhouder zelf een belangrijke rol te geven.

image                                  
                                     Bron: ICTU

Samen met bronhouders

In de eerste maanden van 2017 (fase 2) is met bronhouders onderzocht welke ondersteuning zij nodig hebben om in hun rol te komen n om de impact en kosten van de transitie naar de LV BRO laag te houden. Daarbij is er behoefte aan informatie en begeleiding, en technische faciliteiten. Voor bronhouders en hun gegevensleveranciers is deze module gewenst bij ondersteuning van de volgende taken:

  • Vaststelling van aanleveringen
  • Inrichting van machtigingen
  • Harmonisatie van kwaliteitseisen
  • Het in onderzoek nemen van meldingen
  • Agile werkwijze met veel samenwerking

Hoe komen we tot het Bronhouderportaal BRO?

Dit doen we samen met de bronhouders en gegevensleveranciers. In zes sprints van twee weken tijd werken we gezamenlijk naar de oplevering van een werkend proof-of-concept per 1 juli 2017.

Voor het beoogde Bronhouderportaal BRO is een clickable demo gemaakt. De clickable demo is het startpunt van fase 3 en helpt om mogelijke oplossingen te visualiseren en voor- en nadelen van bepaalde oplossingen te bespreken. Daarnaast zijn er de nodige architectuur- en ontwerpdocumenten uitgewerkt.

Op basis van de clickable demo wordt een proof-of-concept (POC) ontwikkeld in de vorm van een basale - maar verder volledig werkende - webapplicatie. Hiermee kan de verwachte meerwaarde van het Bronhouderportaal BRO in de praktijk worden getoetst. Als de POC aan de verwachtingen voldoet kan de webapplicatie vanaf de zomer 2017 stapsgewijs bij bronhouders en gegevensleveranciers worden geimplementeerd. Het Bronhouderportaal BRO kan gaandeweg verder worden uitgebouwd om het werk verder te vergemakkelijken en zo op termijn in alle behoeften te voorzien.

Planning

16 maart 2017    Afronding en eindevaluatie fase 2

21 maart t/m
30 juni 2017

 Looptijd fase 3

 Deelopleveringen Bronhouderportaal BRO
 6 sprints van 2 (werk-)weken. Iedere sprint start met een demo aan de bronhouders
 waarin zij middelen hebben gekregen tussentijds bij te sturen via rechtstreekse feedback. 
 Samen met de bronhouders wordt per sprint de prioritering van het vervolg afgestemd.

 3 april 2017  Sprint 1 werksessie Bronhouderportaal BRO (geweest)
18 april 2017  Sprint 2 werksessie Bronhouderportaal BRO (geweest)
9 mei 2017  Sprint 3 werksessie Bronhouderportaal BRO
23 mei 2017  Sprint 4 werksessie Bronhouderportaal BRO
6 juni 2017  Sprint 5 werksessie Bronhouderportaal BRO
 20 juni 2017  Sprint 6 werksessie Bronhouderportaal BRO
 1 juli 2017  Oplevering Minimum Viable Product (MVP) Bronhouderportaal BRO


Meer informatie en aanmelden werksessies

Via deze pagina vindt u meer informatie over het Bronhouderportaal BRO en de terugkoppelingen vanuit de Sprint Demo's.

Wilt u deelnemen aan de geplande werksessies? Heeft u vragen over het Bronhouderportaal BRO? Neem dan contact met ons op via bro@minienm.nl.