Put, peilbuis of grondwaterstanden registreren?

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 26 dagen geleden

  Wilt u gegevens van één of meerdere grondwatermonitoringputten aanleveren bij de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (BRO)? En wilt u daarvan grondwaterstandsgegevens registreren in DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, of heeft u in het verleden die gegevens geregistreerd via DINO? Dan heeft het BRO Programma voor u dit document  met achtergrondinformatie en praktische tips opgesteld, om u als stakeholder meer duidelijkheid te geven met betrekking tot de overgangssituatie van DINO naar BRO.

  Start grondwatermonitoringput

  Het document geeft u helderheid als u zowel met DINO als met BRO werkt of heeft gewerkt. Het geeft aan welke gegevens u waar kunt registreren. Of moet registreren; de BRO heeft immers wettelijke verplichtingen voor bronhouders. De overgangssituatie kent enige complexiteit omdat het grondwatermonitoringsdomein stapsgewijs toewerkt naar de BRO. Er is nu gestart met de registratieobjecten van tranche 1. Grondwatermonitoringput hoort daar dus bij; grondwaterstandonderzoek, -samenstellingsonderzoek en synthese grondwaterkwaliteit en –stand komen in tranche 2 aan bod.

  Vragen? Bel de BRO Servicedesk

  Heeft u naar aanleiding van het document nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de BRO Servicedesk. Vul het contactformulier in of bel 088 - 8664 999.

  Afbeelding GMW 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers