Persbericht bodemkundige boorprofielen

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 36 dagen geleden

  Meer dan 400 kilometer bodemkundige boorbeschrijvingen op uw bureau

  Wageningen Environmental Research stelt alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Afgelopen juli deden we dat al met de Bodemkaart van Nederland, twee maanden later volgde de Geomorfologische Kaart van Nederland en nu zijn ook de profielbeschrijvingen van 330.134 bodemkundige boringen voor iedereen zonder kosten toegankelijk. Dit is een gevolg van de invoering van de Wet Basisregistratie Ondergrond en mogelijk gemaakt door de financiering van de ministeries van BZK en LNV. Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO zorgden ervoor dat de plannen ook gerealiseerd werden. Zowel bedrijven als overheden kunnen door het beschikbaar komen van de bodemgegevens efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren. 

  Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn in totaal zo’n 330.000 boorprofielen gemaakt. De boorprofielen zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem.

  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) speelt een centrale rol bij de beschikbaarstelling. De BRO is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond en behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisregistraties van Nederland. De BRO maakt het mogelijk om gestandaardiseerde gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond (STRONG). De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid.

  Instructies ten aanzien van toegang tot deze data vindt u op: https://www.broinfo.nl/bro-gegevens-opvragen

  Informatie over de structuur van de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen vindt u in de catalogus: https://bro.pleio.nl/bodemkundig-boormonster-bhr

  Mocht u desondanks nog vragen hebben over het gebruik van de bodemkundige data kunt u contact opnemen met de BRO Servicedesk. Deze zal u doorverwijzen naar de juiste technische of bodemkundige experts.

   

  “De bodem is de basis, Wageningen wijst de weg”

  Joop Okx, Wageningen Environmental Research (Alterra), 0317-485275 of joop.okx@wur.nl

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers