Wat is het aantal registratieobjecten van de BRO?

    CommunicatieBRO
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door CommunicatieBRO 32 dagen geleden

    Het programmabureau krijgt regelmatig de vraag of de BRO nu 26 of 28 registratieobjecten gaat omvatten. Het goede antwoord is: dat weten we nog niet... We zijn in 2015 begonnen met een werklijst waarop er 26 stonden. Die lijst was een paar jaar eerder door de toenmalige stuurgroep BRO opgesteld. Er is bewust voor gekozen om deze lijst niet in de wet- en regelgeving op te nemen. De BRO zou immers vanuit de gebruikersbehoefte worden gerealiseerd, en dan past het niet om vóóraf al precies vast te leggen wat er in komt. In de toelichting op het wetsvoorstel staat dan ook uitdrukkelijk dat het om een 'beoogd' aantal objecten gaat. Dat aantal kan toe- of afnemen als bijvoorbeeld bij een standaardisatietraject blijkt dat een beoogd object bij nader inzien geen toegevoegde waarde heeft. Ook kan de Programmastuurgroep BRO adviseren voor het toevoegen, danwel weglaten, van bepaalde registratieobjecten. Het totale aantal weten we dus pas als de laatste tranche van de BRO in uitvoering komt. En die 28 dan? In de werklijst stonden aanvankelijk vier modellen genoemd. Bij een eerste analyse bleek dat het object 'Bodem en grondwatertrappenkaart' eigenlijk twee aparte modellen (en dus registratieobjecten) zijn. En het DGM (Digitaal Geologisch Model) bleek impliciet onder de andere registratieobjecten begrepen te zijn; we vonden het van belang om dat expliciet te maken. Het Programmabureau noemt dus nu 28 registratieobjecten in zijn overzichten, maar zoals vermeld: het is een dynamische lijst en dat aantal kan (zal) de komende jaren nog veranderen!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers