Transitie Grondwatermonitoringsputten naar de BRO

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 37 dagen geleden

  Op 31 augustus 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de transitie van grondwatermonitoringputten naar de BRO. Tijdens deze sessie is gesproken over welke putten we naar de BRO willen brengen, welke opties daarvoor beschikbaar zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Op basis van die sessie en een aantal gesprekken met TNO en het Programmabureau BRO heeft PBLQ een advies opgesteld. Het advies gaat in op de aandachtspunten bij de transitie en doet een aantal aanbevelingen. Het advies is ter consultatie publiek beschikbaar gesteld.

  Op de consultatie is een zestal reacties gekomen. Hieronder hebben we de belangrijkste punten uit die reacties samengevat.

  • Er is door twee partijen aangegeven dat het advies de bevindingen en reacties goed weergeeft waarbij een van beide partijen aanvullend heeft aangegeven het jammer te vinden dat het advies 2 maanden op zich heeft laten wachten en graag wil zien dat er snel gestart wordt met de pilots.
  • Een drietal partijen hebben het aanbod gedaan om te participeren in de voorgestelde pilots.
  • Eén partij heeft een invulling voorgesteld voor het vraagstuk van putten waarvoor in DINO momenteel een eigenaar geregistreerd is, die onder het nieuwe BRO regime geen bronhouder is.

  Bijgaande versie van het advies is door PBLQ aangepast naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen.

  Klik hier voor de PDF-file.

  Het Programmabureau neemt de aanbevelingen uit het advies over en zal in overeenstemming daarmee op korte termijn contact opnemen met de partijen die zich aangemeld hebben om te participeren in de pilots. Over de voortgang en de bevindingen van de pilots zal via deze weg gecommuniceerd worden.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers