Standaardisatie Booronderzoek: consultatiebijeenkomst op 14 december 2017

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 5 dagen geleden

  We vinden het belangrijk dat stakeholders betrokken worden bij de standaardisatie. Daarom willen we zowel de belanghebbenden in het werkveld informeren als input vragen. Het is in het eerste deel van tranche 2 wat stil geweest maar dat gaat veranderen.

  De eerste bijeenkomst voor Booronderzoek vindt plaats op donderdagochtend 14 december 2017. U kunt zich aanmelden per mail via: bro@minienm.nl, onder vermelding van "Consultatie Booronderzoek", uw naam, organisatie, aantal personen en de datum van de bijeenkomst (14-12-2017).

  Locatie:  Atelier 300C, Amersfoort. Het is 5-10 minuten lopen vanaf centraal station Amersfoort, met de auto gratis parkeren.
  De routebeschrijving voor trein en locatie is te vinden op:  http://atelier300c.nl/?page_id=308 

  Korte agenda van de bijeenkomst
  Start: 9.30 uur

  Welkom + inleiding
  Stand van zaken BRO algemeen
  Booronderzoek, scope en stand van zaken standaardisatie
  NEN-EN-ISO 14688 veranderingen t.o.v. NEN 5104
  Standaardisatie Geotechnische boormonsterbeschrijvingen
  Booronderzoek, vooruitzicht en planning
  Rondvraag en afsluiting

  Lunch: 12:30 – 13:00


  Vervolgbijeenkomsten zijn gepland op:
  25 januari 2018
  8 maart 2018
  19 april 2018
  31 mei 2018

  Voor deze bijeenkomsten zal een uitnodiging komen te staan op www.basisregistratieondergrond.nl, u kunt zich via deze weg aanmelden voor een sessie. Ook kunt u zich op deze site aanmelden voor de reguliere BRO nieuwsbrief zodat u tijdig op de hoogte bent van de inhoud van de sessies.

  De sessies zijn domeingericht en daarin worden de resultaten gepresenteerd die in de afgelopen sprint zijn opgehaald. Zo zal bij het grondwaterdomein tijdens de december en januari-sessies de nadruk liggen op grondwatersamenstelling en deels op grondwatermonitoringnet. Later verschuift de inhoud naar grondwaterstanden.

  De inhoud van de sessies is uitdrukkelijk gericht op de gegevensinhoud van de registratieobjecten en de totstandkoming van de bijbehorende catalogus. Inhoudelijke kennis van het betreffende object is dan ook noodzakelijk om de sessies te kunnen volgen en een bijdrage te kunnen leveren. Wij gaan tijdens de sessies niet in op vragen die buiten de standaardisatie thuis horen, zoals vragen over de functionele aspecten van de BRO of bestuurlijke vraagstukken. Daarvoor worden andere sessies georganiseerd, zie de nieuwsbalk van www.basisregistratieondergrond.nl.

  De sessies worden onder verantwoording van het ministerie georganiseerd, daarin bijgestaan door de betrokken materiedeskundigen en informatieanalisten. Het doel van de sessies is zowel informeren als ophalen van feedback op de gepresenteerde inhoud.

  Digitale consultatie
  Om iedereen op de hoogte te houden zetten we vanaf december de standaardisatieresultaten continue online. Houdt u hiervoor www.basisregistratieondergrond.nl in de gaten. Daarmee is de formele consultatie, vlak voor de vaststelling van de catalogus, niet meer het enige moment om kennis te nemen van de inhoud en kan men eerder een reactie geven op de definitie van het registratieobject. Bruikbare feedback die stakeholders geven nemen wij mee in onze sprints.