Informatiebijeenkomst Softwareleveranciers: Domein Water

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 89 dagen geleden

  Op 29 november 2017 vindt het eerste softwareleveranciersoverleg Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein Water plaats. Dit overleg biedt een platform aan softwareleveranciers om ervaringen uit het werkveld te delen over de toepassing van de BRO standaarden in software. Graag nodigen we u uit voor de eerste bijeenkomst van dit reguliere overleg.

  Onderwerpen
  Dit overleg richt zich in eerste fase op grondwatermonitoringsputten en zal dit vervolgens gaan uitbreiden naar de andere registratieobjecten die in tranches gedefinieerd worden.

  Doelstellingen
  In het softwareleveranciersoverleg wil het programmabureau BRO van het ministerie van BZK (voorheen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) het volgende met elkaar bereiken:

  • de communicatie vanuit de partijen in het programma BRO richting softwareleveranciers invulling geven;
  • een kanaal openen voor feedback vanuit en samenwerking met leveranciers;
  • het tijdig beschikbaar komen van kwalitatief hoogwaardige producten voor BRO bronhouders en dataleveranciers stimuleren;
  • meer zicht geven op de implementatie;
  • een effectieve aanpak bewerkstelligen van ketenbrede issues bij softwareleveranciers van dataleveranciers, bronhouders, ICTU (Bronhouderportaal BRO), TNO Geologische Dienst Nederland (Landelijke Voorziening BRO), Kadaster (PDOK) en Geonovum (BRO standaarden). 

  Meedoen
  Levert uw bedrijf software waarin de standaarden worden toegepast en wilt u aanschuiven in het reguliere softwareleveranciers overleg? Neem dan contact op met Bart-Jan de Leuw via bro@minienm.nl.

  Het eerste overleg is op woensdag 29 november 13:30-15:00 bij Geonovum (www.geonovum.nl) te Amersfoort. Aangemelde deelnemers ontvangen tevoren een agenda uitnodiging met precieze locatie.

  Nota bene
  Ook voor het domein Bodem & Ondergrond bestaat een regulier softwareleveranciers overleg BRO. Overlap tussen de domeinen is vooralsnog beperkt, vandaar dat overleg separaat wordt georganiseerd.