Ondertussen ‘onder de grond’ bij TNO-GDN

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 96 dagen geleden

  bro tno def.png.jpg  

  In opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu richt TNO, Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) zich op de standaardisatie en de technische realisatie van de BRO. Op dit moment wordt vooral hard gewerkt aan het technisch gereedmaken van het BRO-systeem (de Landelijke Voorziening BRO) voor de eerste registratieobjecten, zodat op 1 januari 2018 officieel gestart kan worden. Ook werken we ondertussen verder aan de conversie van data van DINO en BIS naar de BRO, en de koppeling met het Bronhouderportaal BRO.

  Conversie van bestaande data
  Het BRO-systeem is vrijwel gereed voor het overzetten van gegevens van het Bodeminformatiesysteem (BIS) van Wageningen Environmental Research (Alterra) naar de BRO. Het gaat om de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen, onderdeel van het registratieobject Booronderzoek (BHR-P). Dit zal de komende weken worden afgerond.

  De transitie voor Grondwatermonitoringput (GMW) is complexer: de gegevens in DINO moeten worden vertaald naar de kwaliteitseisen van de BRO. Belangrijke aandachtspunten zijn ook het beoogde beheer van geconverteerde putten in de BRO en de samenhang met de onderzoeksgegevens die aan de putten zijn gekoppeld. We zijn in gesprek met bronhouders om samen met hen deze transitie te realiseren. Dit proces zal ook na 1 januari 2018 nog de nodige tijd vragen. Dankzij deze conversies (GMW en BHR-P) krijgt het BRO-systeem een bredere dimensie, aanvullend op de conversie van Geotechnisch Sondeeronderzoek (CPT) van afgelopen januari.

  Gebruikerstest koppeling Bronhouderportaal BRO
  Was het systeem eerst gericht op de inname en/of uitgifte van data van een van de registratieobjecten, inmiddels wordt ook gewerkt aan extra faciliteiten voor bronhouders en toeleveranciers, zoals het Bronhouderportaal BRO (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Een selecte groep toekomstige gebruikers doet een ketentest voor de koppeling van het Bronhouderportaal BRO met de landelijke voorziening. TNO-GDN verzorgt daarbij de technische begeleiding aan de kant van het BRO-systeem en controleert of de data goed in het register van de BRO komt.

  En ook nog …
  Het DINOloket wordt verder ingericht om net als PDOK BRO-data uit te kunnen geven naast de al bestaande functionaliteiten van DINO. Verder loopt er een intensief verandertraject om de werkprocessen rond de softwareontwikkeling van de BRO meer in lijn te brengen met de agile (scrum) methodiek. Tot slot worden openstaande issues opgelost. Alles met het doel om het BRO-systeem voor de eerste registratieobjecten technisch gereed te maken om op 1 januari 2018 officieel te kunnen starten.

  Meer weten…
  Voor technisch en inhoudelijke informatie over het BRO-systeem, ga naar www.BROinfo.nl; algemene en projectinhoudelijke informatie vindt u op www.basisregistratieondergrond.nl.