Uw mening mbt advies Transitie Grondwatermonitoringput

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 82 dagen geleden

  Op 31 augustus 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de transitie van grondwatermonitoringputten naar de BRO. Tijdens deze sessie is gesproken over welke putten we naar de BRO willen brengen, welke opties daarvoor beschikbaar zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Wij horen graag uw mening.

  Bijgaand advies is het resultaat van deze sessie en een aantal gesprekken met TNO en I&M. Het advies gaat in op de aandachtspunten bij de transitie en doet een aantal aanbevelingen. De belangrijkste conclusies zijn dat de bronhouder een essentiële rol speelt bij het selecteren van de putten voor de BRO en dat het – mede gelet op de complexiteit van de transitie – goed is om op korte termijn te starten met een aantal pilots.

  Uw mening wordt gevraagd
  Wij zijn benieuwd naar uw mening over het advies, de aandachtspunten en de aanbevelingen.

  1. Herkent u zich in het advies?
  2. Heeft u aanvullingen/opmerkingen op het advies?
  3. Heeft u nog aanvullingen op het geschetste stappenplan?
  4. Bent u of is uw organisatie geïnteresseerd in het participeren in een pilot voor de transitie van de gegevens van de grondwatermonitoringputten naar de BRO (zie hieronder)?

  Pilots
  Onderdeel van het advies is het starten van een aantal pilots om ervaring op te doen met de transitie in samenwerking met een beperkt aantal partijen. Tijdens de bijeenkomst op 31 augustus heeft de Provincie Utrecht zich bereid gesteld om deel te nemen aan zo’n pilot. Daarnaast wil TNO op korte termijn starten met de gemeente Zuidhorn. Wij vernemen graag of uw organisatie ook wil deelnemen.

  Uw antwoorden op bovenstaande vragen kunt u mailen naar bro@minienm.nl. U kunt daar ook terecht voor vragen over het advies. De consultatie loopt tot en met woensdag 15 november 2017 U vindt het advies door op onderstaande link te klikken. 

  Advies-transitie-gmw-19-oktober-2017

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers