Consultatie grondwatersamenstellingsonderzoek 9-11-2017

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 86 dagen geleden

  Donderdag 9 november 14:00 – 16:30 in Amersfoort

  Op 9 november worden de eerste resultaten grondwatersamenstellingsonderzoek besproken. Dit is nog geen uitgewerkte catalogus en gaat vooral over de uitgangspunten (ook in relatie tot synthese) en bevat op hoofdlijnen de informatie zoals wij die voor ons zien voor grondwatersamenstelling. De uitgangspunten staan centraal bij deze sessie. Wij willen ingaan op bijvoorbeeld:

  • Het proces van monstername, laboratorium onderzoek en levering aan de LV BRO
  • Rollen en verantwoordelijkheden van de bronhouders en laboratoria
  • Informatie grondwatersamenstellingsonderzoek en nog te maken keuzes hierin
  • Welke controles behoren bij grondwatersamenstellingsonderzoek en welke beoordelingen behoren volgens ons tot synthese

  En andere, en natuurlijk uw vragen!

  Het grondwatersamenstellingsonderzoek staat niet vast. Deze sessie is vooral bedoeld om hier de eerste keer met u over te discussiëren of wij de goede richting te pakken hebben. Het grondwatersamenstellingsonderzoek vindt u hier.

  U kunt zich aanmelden bij Marcel Reuvers, m.reuvers@geonovum.nl 

  Grondwatersamenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd in de meetnetten die door (of in opdracht van) bestuursorganen zijn ingesteld om de kwaliteit van het grondwater te monitoren. Grondwatersamenstellingsonderzoek omvat de resultaten van laboratorium- en veldonderzoek van een of meer grondwatermonsters die op een bepaald moment uit een bepaald meetpunt zijn genomen voor een bepaald doel, en waarvoor een bepaalde bronhouder verantwoordelijk is. De gegevensinhoud is gegroepeerd in algemene gegevens, monstername, laboratoriumonderzoek en technische validatie.