Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO

Actuele informatie en documentatie over het Bronhouderportaal BRO i.o.

Wat is het Bronhouderportaal BRO?

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO in de groep Bronhouderportaal BRO 144 dagen geleden

  Als in januari de nieuwe Wet bro in werking treedt krijgen bronhouders er een wettelijke taak bij. Ingewonnen ondergrondgegevens dienen aangeleverd te worden aan de BRO. De kwaliteit van die ondergrondgegevens moeten geborgd worden. En eventuele terugmeldingen over eerder aangeleverde gegevens dienen te worden onderzocht, soms pas jaren ná aanlevering. Dit vereist goede afspraken tussen alle betrokken overheidspartijen en marktpartijen. Het onvermijdelijk dat dit gepaard gaat met extra administratieve lasten om hier goed grip op te houden.

  Het Bronhouderportaal is bedoeld als ‘tussenstation’ in de aanlevering van ondergrondgegevens aan de BRO. De extra tussenstap helpt om de administratieve lasten voor iedereen zoveel mogelijk te kunnen beperken. Het Bronhouderportaal gaat helpen om het aanleveren van ondergrondgegevens zo gemakkelijker en efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de gegevenskwaliteit goed te borgen.

  Het bronhouderportaal zal straks primair de wettelijke bronhouders en hun gegevensleveranciers en kwaliteitscontroleurs ondersteunen. Zij zijn de toekomstige gebruikers. Hun behoeften zijn daarom belangrijk in keuzes in de doorontwikkeling van het portaal. Om die reden werken de bouwers en de gebruikers nauw samen.

  Huidige stand van zaken
  Het bronhouderportaal is nu in ontwikkeling. Vlak voor de zomer is een proof-of-concept gebouwd. Deze versie wordt momenteel afgerond tot een basale maar bruikbare applicatie en is vooralsnog alleen bedoeld voor testdoeleinden.

  Planning werkzaamheden
  In het najaar starten technische tests om de juiste (samen)werking van alle schakels in de BRO-keten te testen. De aanlevering van ondergrondgegevens via het bronhouderportaal is daar onderdeel van.

  In oktober beginnen de eerste praktijkproeven met de aanlevering via het bronhouderportaal. Dit helpt toekomstige gebruikers om zich voor te bereiden op dagelijks gebruik vanaf 1 januari 2018, als de Wet bro in werking treedt.

  Sprintbijeenkomsten
  Met de feedback uit de ketentests en praktijkproeven wordt de functionaliteit van het portaal stapsgewijs uitgebreid. Dit gebeurt in zogeheten ‘sprints’ van drie weken, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers.

  Proefopleveringen van nieuwe functionaliteit worden driewekelijks besproken in Sprintbijeenkomsten. Deze vinden afwisselend in Amersfoort, Utrecht of Den Haag plaats:

  Sprint Onderwerp Datum Plaats
  Sprint 10 "Go Live Praktijkproeven" 5 september 2017  Amersfoort, Waterschapshuis
  Sprint 11 n.t.b. 26 september 2017  Amersfoort, Waterschapshuis
  Sprint 12 n.t.b. 17 oktober 2017  Amersfoort, Waterschapshuis
  Sprint 13 n.t.b. 7 november 2017 Delft, Rijkswaterstaat
  Sprint 14 n.t.b. 28 november 2017 Utrecht, Rijkswaterstaat
  Sprint 15 n.t.b. 19 december 2017 Den Haag, Stichting ICTU


  Als de proefopleveringen van een sprint naar tevredenheid zijn worden ze opgenomen in een volgende release van het Bronhouderportaal. Naar verwachting zijn er in het najaar nog twee of drie releases te verwachten.

  Deelnemen
  Wilt u deelnemen aan de geplande Sprintbijeenkomsten? Heeft u vragen over het Bronhouderportaal BRO? Neem dan contact met ons op via bro@minienm.nl.