Voor bronhouders: update en documentatie

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 214 dagen geleden

  Om voor bronhouders de implementatie van de BRO makkelijker te maken, hebben we nieuwe informatie en documentatie beschikbaar.

  Checklist implementatie BRO

  Het Programmabureau BRO heeft een checklist opgesteld waarmee bronhouders hun activiteiten voor de implementatie van de BRO kunnen gaan inplementeren. Een formeel verzoek aan alle besturen volgt na de zomer. Hiermee kunnen de coördinatoren alvast aan de slag.

  Heeft u vragen naar aanleiding van de checklist of wensen, mail dan naar bro@minienm.nl.

  Voorbeeld contractteksten

  Een bronhouder kan zijn contracten met opdrachtnemers geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen. Om u een handreiking te geven, stelt het ministerie enkele voorbeeldteksten beschikbaar die u kunt gebruiken voor uw eigen contracten. De teksten zijn afkomstig uit de vraagspecificaties zoals Rijkswaterstaat die begin juni 2017 heeft gepubliceerd, met de aanvulling dat levering plaats dient te vinden aan het Bronhouderportaal BRO. Dat wordt operationeel tegelijk met de inwerkingtreding van tranche 1 van de BRO op 1 januari 2018.

  NB: Benadrukt wordt dat het ministerie van IenM geen enkele verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijk is voor deze teksten als zodanig, en evenmin voor toepassing en gebruik ervan in uw eigen situatie.

  13 actuele vragen over de BRO

  Regelmatig ontvangt het Programmabureau vragen over de BRO en de implementatie van de BRO. Een selectie van de 13 meest actuele en meest gestelde vragen hebben we verzameld en op een rij gezet.