Ondertussen 'onder de grond' bij TNO-GDN

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 300 dagen geleden

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu richt TNO, Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) zich op de standaardisatie en de technische realisatie van de BRO. Op dit moment is er nieuws over de registratieobjecten Grondwatermonitoringput (GMW), Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (BHR) en de start van gegevensinname via de Landelijke Voorziening.

  Grondwatermonitoringput
  Voor Grondwatermonitoringput (GMW) is in de ketentest beoordeeld of wat is afgesproken met stakeholders (wat wordt uitgewisseld en op welke wijze) uitvoerbaar is en aansluit op de processen in de praktijk. Gedurende vier maanden hebben zeven consortia uit de grondwatersector hieraan meegewerkt en dat heeft waardevolle resultaten opgeleverd. Het gebruik van de webservices stond daarbij centraal. Lees meer hierover in de rapportage.

  Bodemkundige boormonsterbeschrijving
  Ondertussen is ook alweer een start gemaakt met de volgende ketentest. Drie consortia zijn in maart 2017 namelijk begonnen met het testen van de techniek en de inhoud van de BRO-webservices voor Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (onderdeel van het registratieobject Booronderzoek), BHR. Wageningen Environmental Research (Alterra), is daarbij nauw betrokken aangezien voor dit registratieobject een substantieel deel van de gegevens uit BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) van Alterra naar de BRO wordt geconverteerd.

  Start gegevensinname via de Landelijke Voorziening
  Vooruitlopend op de Wet bro gaat de Landelijke Voorziening voor de registratieobjecten van tranche 1 stap voor stap in werking. Dat betekent dat er een nieuwe werkwijze komt voor het aanleveren van gegevens. Dit is al gestart voor Geotechnisch Sondeeronderzoek (CPT) en start over een paar maanden voor Grondwatermonitoringput (GMW) en Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (BHR). Volg de ontwikkelingen bij ‘Nieuws’ op BROinfo.nl.

  Wilt u alvast meer weten over het aansluiten op de BRO? Op www.BROinfo.nl helpt TNO-GDN u met de technische en inhoudelijke aspecten. U vindt daar alle stappen en technische details, die u nodig heeft voor het aansluiten op de Landelijke Voorziening.