Globale Architectuurschets Basisregistratie Ondergrond

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 313 dagen geleden

  Globale Architectuurschet Basisregistratie Ondergrond
  Status: vastgesteld door ministerie van Infrastructuur en Milieu; directeur DGRW RO op 3 april 2017

  Bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond houden we rekening met de voorgeschreven rijksbrede- en domeinspecifieke ontwerpprincipes en kaders. Informatiesystemen binnen het ministerie van IenM worden ‘onder architectuur’ ontwikkeld.

  Deze Globale Architectuurschets Basisregistratie Ondergrond (GAS BRO) is één van de documenten die bij het werken onder architectuur worden opgesteld. Hierin is op een laagdrempelige wijze beschreven in welke omgeving het systeem moet functioneren (de context) en is vastgelegd aan welke specifieke kaders het systeem moet voldoen. Dit geeft een globaal beeld van de te maken hoofdkeuzes en een oplossingrichting voor de Landelijke Voorziening BRO.

  Programma Startarchitectuur
  De GAS BRO is vastgesteld door dhr. H. Tijl, directeur DGRW RO en opdrachtgever voor het Programmabureau BRO. De GAS BRO is daarmee voor het Programmabureau input voor het schrijven van de Programma Startarchitectuur (PSA).

  Voor handhaving van de kaders (en waar nodig het in overleg daarvan afwijken) monitort een architect van de Directie Concern Informatievoorziening (IBI-DCI) namens de opdrachtgever de verdere voortgang van de realisatie.

  In de PSA wordt de oplossingsrichting op basis van de GAS en in afstemming met gebruikers en leveranciers, in meer detail wordt uitgewerkt. Het PSA wordt momenteel opgesteld door het programmabureau in nauw overleg met betrokken architecten en projectmanagers bij TNO, RWS en Wageningen Environmental Research (Alterra).

  Ga naar de GAS BRO

  Wilt u meer informatie over de GAS en/of het PSA? Neem dan contact met ons op via bro@minienm.nl