Kom ook op 11 mei naar de Kick-off BRO!

  CommunicatieBRO
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 314 dagen geleden

  Het mimageinisterie van Infrastructuur en Milieu organiseert op donderdag 11 mei 2017 de landelijke aftrap van de eerste tranche van de invoering van de Basisregistratie Ondergrond.

  In deze middagbijeenkomst kunt u – naast een plenair gedeelte - deelnemen aan diverse workshops verdeeld over twee workshoprondes.

  Workshop 1: Standaarden tranche 2 (Marcel Reuvers, Geonovum)
  De BRO is onderverdeeld in 4 tranches. Tranche 2 bestaat uit 9 registratieobjecten gericht op de domeinen boor- en profielonderzoek, grondwatermonitoring en modellen. In deze sessies vertellen wij u meer over het waarom, waarvoor, met wie, wat en hoe van deze gegevensspecificaties. Maar vooral over op welke manier u een bijdrage kunt leveren.

  Workshop 2: Keten (Ria Volkers, Ketenmanager)
  De primeur van de verfilming over hoe de BRO gaat werken presenteren we in deze workshop. De ketenprocessen, de rollen en systemen, uw (bronhouder-)verplichtingen en activiteiten als bronhouder komen uitgebreid aan de orde. Aan het einde weet u wat u op 1 juli 2017 in gebruik kan nemen, kan gaan inrichten en welke ambities we willen realiseren voor 31 december 2021.

  Workshop 3: Bronhouderportaal BRO (Tom Moesker, ICTU)
  In april zijn we begonnen met de realisatie van faciliteiten voor bronhouders voor een efficiënte levering van ondergrondgegevens aan de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Deze ondersteunende faciliteiten komen straks beschikbaar in de vorm van een webportaal. Via dit webportaal houden bronhouders grip op de uitvoering van hun nieuwe wettelijke taken. Nog voor de zomer zullen we hiervan een proof-of-concept gaan opleveren. Kom naar de workshop om in een clickable demo alvast te zien hoe het Bronhouderportaal straks zal gaan werken.

  Workshop 4: Baten, de ondergrond op de voorgrond (Tjaart Vos, Value Enigineering)
  Kennis-op-maat over de Ondergrond, hoe doe je dat? Risico’s en faalkosten terugdringen, in geld, logistiek en naamsbekendheid. We bespreken samen hoe u baten voor uw organisatie bereikt met de BRO en georisicomanagement.

  Meer informatie en inschrijven