Oproep voor materiedeskundigen

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 285 dagen geleden

  Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt materiedeskundigen uit voor Grondwatermonitoring en Bodem- en grondonderzoek.

  De BRO
  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De BRO maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder meer personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond komen centraal beschikbaar, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. De BRO richt zich op de volgende domeinen; bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring, grondwatergebruik, mijnbouwwet en modellen.

  Het ministerie van IenM voert het programma BRO. De basisregistratie komt in vier tranches tot stand. Per tranche worden inhoudelijke gegevensspecificaties gemaakt voor de zogenaamde registratieobjecten. Dit zijn logische eenheden van informatie. Tranche 1 wordt per 1 juli 2017 afgerond. Deze oproep heeft betrekking op tranche 2.

  Oproep voor materiedeskundigen
  Het programmabureau zoekt materiedeskundigen voor de volgende gebieden:

  Registratiedomein Grondwatermonitoring*  Registratiedomein Bodem- en grondonderzoek 
   Grondwatermonitoringnet   Booronderzoek
   Grondwatersamenstellingsonderzoek  Profielonderzoek
   Grondwaterstandonderzoek  
   Synthese grondwaterkwaliteit  
   Synthese grondwaterkwantiteit  

  *De grondwatermonitoringput van grondwatermonitoring is inmiddels afgerond in tranche 1.

  Hoe werken wij
  Wij werken met gegevensspecificatieteams in een periode van 9 maanden aan een tranche. Deze tranche wordt opgedeeld in korte sprints. Een gegevensspecificatieteam bestaat uit de product owner (neemt de inhoudelijke beslissingen), een kernteam met informatiemodelleurs en informatieanalisten, en de materiedeskundigen.

  Deze uitroep betreft de materiedeskundigen. Je materiedeskundigheid is binnen deze 9 maanden nodig voor 1 of meerdere sprints. Een sprint duurt 6 weken en in deze periode wordt dan een deel van de catalogus afgerond.

  image

  *Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

  De stakeholders (lichtblauw) betrekken wij met fysieke meetings en de mogelijkheid om online input te geven. De gegevensspecificaties worden online gezet zodat een continue consultatie ontstaat.

  Waarom meedoen?
  Je werkt in een kleine groep (4-8 personen) aan de gegevensdefinitie van de registratieobjecten. Je biedt je expertise aan, geeft mede vorm aan de gegevensdefinities en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de BRO.

  Wat wordt verwacht?
  Inhoudelijke kennis van een of meerdere van de genoemde registratieobjecten. Dit kan zijn als gebruiker, adviseur, bronhouder of als beleidsmaker. We zoeken vooral materiedeskundigen die inhoud en gebruik (waarom doen we het?) kunnen combineren. Mensen die materiedeskundig zijn vanuit het eigen vakgebied, maar ook de verbinding leggen naar het toepassen vanuit verschillende gebruikersbehoeften.

  In een periode van een sprint wordt een inzet van 2-3 dagen per week voorzien. Je werkt samen met het team in een projectkamer en bent op maandag en donderdag vast aanwezig. Je inzet is op basis van je expertise voor 1 of meerdere sprints nodig. De standplaats is Amersfoort (Geonovum).

  Wat is de planning?
  15 mei 2017 tot en met 15 februari 2018.

  Vergoeding
  De vergoeding varieert. Voor materiedeskundigen uit de overheid wordt de handleiding overheidstarieven gebruikt. De directe loonkosten worden vergoed. Zie Handleiding overheidstarieven.

  Voor niet overheid zal het een commercieel tarief zijn waarbij wij hopen dat dit wordt aangepast aan het algemeen belang dat we met de BRO voorstaan. De afweging voor niet overheid vindt plaats op basis van cv en tarief.

  Wat is de procedure?
  Wij verwachten een cv, per registratieobject een motivatie over de te leveren bijdrage, tarief (voor niet overheid) en de beschikbaarheid in deze periode voor zover u dat kunt aangeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marcel Reuvers. Bij zijn afwezigheid van 22 april tot 6 mei kan dat met Wilfried ter Woerds. Beiden zijn te bereiken via 033-4604100.

  U kunt uw aanmelding gedurende de gehele periode indienen. Voor elke sprint vindt een selectie plaats op basis van de materiebehoefte. Hoe eerder u zich aanmeldt hoe beter. Om mee te kunnen doen met de eerste selectie dient u zich voor 19 mei aan te melden. U kunt uw aanmelding opsturen naar info@geonovum.nl.