Publieke consultatie stakeholderanalyse tranche 2

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 319 dagen geleden

  Na een traject van vier maanden is de stakeholdersanalyse van tranche 2 in concept gereed. We bieden het concept aan in de vorm van een publieke consultatie en zijn benieuwd naar uw mening. Na de publieke consultatie wordt het definitief gemaakt en wordt het aangepast op uw commentaar.

  Wat heeft de stakeholderanalyse opgeleverd?
  De stakeholderanalyse geeft inzicht in de gewenste rollen, scenario’s en randvoorwaarden hoe de registratieobjecten van tranche 2 door het programmabureau BRO bij voorkeur dienen te worden opgepakt. Het is belangrijk dat u zich in de rollen, scenario’s en randvoorwaarden herkent.

  Hoe ziet tranche 2 er uit?
  Tranche 2 bestaat uit drie registratiedomeinen: Bodem- en grondonderzoek, Grondwatermonitoring en Modellen, onderverdeeld in negen verschillende registratieobjecten.

  Voor Modellen wordt het centralistisch scenario voorgesteld. Wageningen Environmental Research (Alterra) gebruikt de interpretatie van bodemkundige boormonsterbeschrijvingen om de modellen te kunnen maken. Alterra maakt de catalogus en biedt deze via publieke consultatie aan de stakeholders. Voor de andere twee registratiedomeinen betreft het 450+ bronhouders, adviesbureaus, etc. Dit vraagt een andere aanpak en hiervoor wordt het gedistribueerde scenario voorgesteld.

  Uw mening wordt gevraagd
  PBLQ heeft een advies opgesteld voor het programmabureau BRO. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de bevindingen, rollen, scenario’s en randvoorwaarden over de stakeholderanalyse van tranche 2.

  > Advies PBLQ stakeholderanalyse tranche 2 <

  1. Herkent u zich in de beschreven rollen? (Pagina 7)
  2. Commentaar op de verschillende scenario’s (Pagina 8)
  3. Zijn de rollen juist ingevuld voor de betreffende scenario’s? (Pagina 8)
  4. Herkent u zich in de genoemde stakeholders en de betrokkenheid (Pagina 9 en 10)
  5. Heeft u nog ideeën in hoe we u als stakeholder optimaal kunnen betrekken? (Pagina 9 en 10)
  6. Kunt u zich vinden in de concrete invulling van stakeholders bij de rollen van schrijver en inhoudelijk expert? (Pagina 11)
  7. Hoe staat u tegenover de randvoorwaarden rollen en processen (Pagina 13)
  8. Wat valt u op? Waar zijn aanpassingen/verbeteringen nodig?
  9. Wilt u betrokken zijn bij tranche 2 en zo ja in welke rol?

  Uw antwoorden op bovenstaande vragen kunt u mailen naar bro@minienm.nl. Ook als u vragen heeft over de documentatie.

  De publieke consultatie loopt tot en met woensdag 22 maart 2017