Eerste stappen tranche 2 zijn gezet

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 352 dagen geleden

  Onlangs zijn in Amersfoort de eerste stappen gezet voor de tweede tranche van de BRO. PBLQ organiseerde deze sessie voor stakeholders namens het programmabureau BRO (ministerie IenM). Een sessie met een brede belangstelling en een goede opkomst met deelnemers van de verschillende overheden, bedrijven en branches. Een diversiteit aan onderwerpen en vragen kwam aan bod. (h)erkenning van zaken voerde de boventoon.

  De sessie ging in op een drietal onderdelen:

  1. stand van zaken van tranche 1 en een doorkijkje naar de toekomst door het programmabureau BRO
  2. het bespreken van de eerste resultaten van de stakeholderanalyse van PBLQ
  3. het procesontwerp voor tranche 2 van de BRO en de wijze van betrekken van alle betrokken partijen

  Wie wil betrokken zijn bij tranche 2 en in welke rol?
  De sessie ging grotendeels in op de vraag wat de BRO betekent voor de eigen organisatie en wat de eerste lessen zijn over tranche 1. In tranche 1 is veel werk verzet met ook leerpunten voor de volgende tranches. De deelnemers zijn positief over wat bereikt is, maar willen nu ook doorpakken. De stakeholderanalyse helpt hierbij en nut en noodzaak hiervoor worden door de deelnemers onderstreept. De opgehaalde beelden in interviews door de onderzoekers worden herkend door aanwezigen en aangevuld op enkele punten.

  Thema’s daarin zijn:

  • de verschillende rollen en betrokkenheid van de (eigen) organisaties
  • transparantie in het proces en voortgang
  • de beschikbaarheid van een afwegingskader voor de BRO
  • en het duidelijk formuleren van de ‘waarom’ en de ‘waarvoor’ van de BRO
  • De meeste deelnemers willen graag actief participeren in het vervolgproces

  Scenario’s voor het proces van tranche 2
  Met de verschillende scenario’s voor tranche 2 zijn we aan de slag gegaan. Scenario’s met een meer centrale sturing en uitvoering of juist meer een democratisch scenario gebaseerd op consensus en brede betrokkenheid. Dit leidde tot een constructief gesprek aan de hand van de verschillende registratiedomeinen.

  Vervolg en afspraken
  Alle input van de sessie wordt nu door de onderzoekers verwerkt. De conceptrapportage van de stakeholderanalyse wordt in februari opgeleverd en voor publieke consultatie aangeboden op de website van de BRO. Zo is ook op digitale wijze inbreng mogelijk. De definitieve rapportage volgt in maart 2017.

  Contact en informatie
  Heeft u suggestie, informatie, of wilt u nog iets meegeven? Neem dan contact op met de onderzoekers via het programmabureau BRO: bro@minienm.nl.