• Blogs
 • CommunicatieBRO
 • Inhoudelijke consultatie catalogus Bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR) gestart

Inhoudelijke consultatie catalogus Bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR) gestart

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 355 dagen geleden

  De catalogus voor bodemkundige boormonsterbeschrijving is in concept gereed en staan nu ter review op Github.com. Wij horen graag of de teksten voldoende duidelijk zijn en wat u van de inhoud vindt.

   De huidige versie van de catalogus is het resultaat van standaardisatie binnen het vakgebied bodemkunde, terwijl de catalogus uiteindelijk voor alle vakgebieden moet gaan gelden (zoals bijvoorbeeld geotechniek, geohydrologie, cultuurtechniek). Dit impliceert dat er een overkoepeld raamwerk en een overkoepelde terminologie moeten zijn, maar die zijn nu nog niet uitontwikkeld. De verwachting is dan ook dat de gegevensdefinitie van bodemkundig booronderzoek bijgesteld zal moeten worden wanneer de brede standaardisatie is afgerond. 

  De veranderingen houden in:

  • Uitbreiding van bepaalde codelijsten.
  • Mogelijke verandering van de naam van bepaalde gegevens. Zo staat de vraag open of er de generieke term boormonsterbeschrijving gehandhaafd blijft of door de specifiekere termen bodemkundige boormonsterbeschrijving, cultuurtechnische boormonsterbeschrijving, enz. vervangen wordt.
  • Bepaalde attributen kunnen komen te vervallen. Voorbeeld daarvan is dat nu de mogelijkheid bestaat voor iedere activiteit apart een uitvoerder op te nemen. Binnen het vakgebied bodemkunde is dat niet nodig. Of het voor andere vakgebieden wel nuttig is moet nog worden onderzocht.
  • Mogelijke toevoeging van nieuwe attributen en entiteiten. Zo is in de bodemkunde het bemonsterde traject altijd hetzelfde als het geboorde traject en om die reden bestaat de eerste entiteit niet. Maar die regel lijkt niet te gelden voor alle andere vakgebieden. Een ander voorbeeld geldt de entiteit boorprocedure, die is nu nog onvoldoende uitgewerkt.

  Deelnemen review
  Via deze link vindt u de informatie in hoe u uw vragen en opmerkingen kunt plaatsen. U dient wel een account aan te maken voor de reviews. Wanneer u een opmerking of vraag plaatst, kunnen wij herleiden van wie deze afkomstig is.

  Duur consultatie
  De consultatietermijn eindigt op 24 februari 2017. In maart worden de opmerkingen verwerkt tot een definitieve versie. Op Github vindt u ook een terugkoppeling wat met de gedane meldingen is gedaan. Op basis van uw commentaar wordt de definitieve versie vorm gegeven. Mogelijk kunnen opmerkingen niet meer mee in versie 1.0 van de catalogus. De voor BRO relevante opmerkingen blijven dan staan voor een volgende versie van deze catalogus.