Ondertussen 'onder de grond' bij TNO-GDN

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 405 dagen geleden

  image

  December 2016
  Geotechnisch Sondeeronderzoek
  Als eerste stap in de transitie naar de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO) zal vanaf 17 januari2017 het registratieobject Geotechnisch Sondeeronderzoek (CPT) in productie worden genomen. Een select aantal leveranciers van CPT-gegevens krijgt vooruitlopend op de BRO te maken met een nieuwe werkwijze. TNO-GDN begeleidt deze gebruikers, zowel persoonlijk als via de website broinfo.nl.

  Grondwatermonitoringput
  Een enthousiaste groep van maar liefst zeven consortia is sinds eind oktober bezig met de ketentest voor het registratieobject Grondwatermonitoringput (GMW). Diverse aspecten die komen kijken bij het aanleveren van data aan het BRO-systeem worden getest. Op dit moment zijn bijvoorbeeld IT-specialisten met de documentatie en referentiecliënt een verbinding met de BRO tot stand aan het brengen om data uit te kunnen wisselen. Het BRO-team van TNO-GDN ondersteunt de deelnemers en uiteindelijk volgt in februari de eindevaluatie.

  Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen
  Wageningen Environmental Research (Alterra) is de huidige beheerder van het Nederlands Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) en de belangrijkste dataleverancier voor de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (onderdeel van het registratieobject Booronderzoek, BHR), die geconverteerd worden van het BIS naar de BRO. Alterra is daarom nauw betrokken bij het ontwikkelproces. Inmiddels is de pilot afgerond en de leerpunten worden verwerkt bij de opzet van de ketentest die medio maart 2017 start.

  En verder
  Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. Zo heeft TNO-GDN een Selfservicedesk opgezet, die nu getest wordt in de ketentest GMW put. Ook wordt verder gewerkt aan componenten die het beheer en bijvoorbeeld de rechtenadministratie ondersteunen. Kortom, de BRO is volop in ontwikkeling. Wilt u alvast een vooruitblik en meer weten over het technisch aansluiten op de BRO? Neem dan een kijkje op BROinfo.nl.