De informatie over de bodem leeft!

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 405 dagen geleden

  Op 29 november 2016 was het netwerkevent van de bodem en ondergrond; Symposium Bodem Breed. Het event werd gehouden bij Rijkswaterstaat in Utrecht en met een goede opkomst.

  Informatie is de basis van de toekomst
  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) mag op zo’n even niet ontbreken. Het BRO programma heeft een presentatie gehouden in de sessie ‘Informatie is de basis voor de toekomst’. In deze sessie werd dieper ingegaan op de bredere maatschappelijke trend waarbij de data en informatie het nieuwe goud lijkt. De overheid voedt deze ontwikkelingen door in toenemende mate data en informatie voor het brede publiek beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan overheidsprogramma’s zoals Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), BIDON, het Stelsel van Basisregistraties en daarmee ook de BRO.

  De sessie startte met basisinformatie vanuit twee bodeminformatie programma’s. Dit zijn BIDON (BodemInformatie Delen tussen Overheid en Netbeheerders) gepresenteerd door Ruud Boot en de BRO gepresenteerd door Marcel Reuvers van het programmabureau BRO, ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Vervolgens hebben Auke Hoekstra voor het beleidsdeel (IenM) en Jan Klein Kranenburg (Rijkswaterstaat) voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) gepresenteerd welke doelen zij nastreven en het belang van informatie hierin.

  Tijdens deze sessie was er geen stoel meer vrij. Met veel interactie en vragen vanuit het publiek. De informatie over de bodem leeft! Bekijk hier de presentatie over de BRO

  Relatie Omgevingswet, BIDON en BRO
  Een belangrijke gebruiker van data en informatie is de Omgevingswet. Deze kent informatie als basis. 'Wat mag waar?' wordt straks de hamvraag en om die vraag te beantwoorden is data en informatie nodig. BIDON en BRO gaan hier een schat aan informatie leveren.