Stakeholdersessie tranche 2 - open sessie 19 januari (VOL)

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 404 dagen geleden

  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is volop in ontwikkeling. In een aantal tranches worden de verschillende registratieobjecten in de BRO opgenomen. De voorbereidingen voor tranche 2 worden getroffen nu tranche 1 zich in een afrondende fase bevindt.

   

  Namens het programmabureau BRO onderzoekt PBLQ uit Den Haag hoe stakeholders kunnen bijdragen en inspreken voor de invulling van tranche 2. Hierdoor ontstaat tijdig zicht op de partijen en personen die bij de uitwerking van de registratieobjecten moeten worden betrokken.

   

  Na gesprekken met het programmabureau, TNO en Alterra is een eerste overzichtslijst opgesteld met betrokken organisaties en personen. PBLQ interviewt in de maand december een selectie van deze personen om de stakeholderanalyse verder te kunnen uitbreiden.

   

  Tranche 2: een open sessie

  In het tweede kwartaal van 2017 start het specificeren van de verschillende registratieobjecten uit tranche 2. Het gaat om de domeinen: bodem- en grondonderzoek, grondwatermonitoring en modellen. Zie onderstaande tabel voor de registratieobjecten die hieronder vallen.

   

  PBLQ nodigt u namens het programmabureau BRO (ministerie IenM) uit om mee te praten over hoe tranche 2 het beste ingericht kan worden met input van stakeholders op donderdagmiddag 19 januari. Tijdens de sessie wordt u bijgepraat over de stand van zaken van tranche 1. PBLQ deelt de eerste resultaten van de stakeholderanalyse en gaan alle deelnemers gezamenlijk verder met de stakeholderanalyse en het procesontwerp van tranche 2.

   

  Meer informatie