Ketentest GMW: waar staan we?

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 414 dagen geleden

  Op 24 oktober 2016 is de ketentest Grondwatermonitoringput (GMW) gestart. In totaal zijn 25 organisaties aan de slag die samen 7 consortia vormen. Deze organisaties sluiten de komende maanden aan op de webservices van de BRO.

  In deze fase van de ketentest bespreken we in bilaterale sessies per consortium de eerste feedback en vragen. Elk consortium test een eigen werkpakket. Elk werkpakket is anders; van theorie tot zowel inname als uitgifte.

  Volgen van de ketentest
  Tijdens de informatiebijeenkomst over deze ketentest is door velen aangegeven geïnteresseerd te zijn om de ketentest op afstand te willen volgen. Op deze website is een werkruimte ingericht waar u het verloop van de ketentest en de actuele informatie en documentatie kunt vinden. Voor een technisch-inhoudelijke update met betrekking tot de ketentest kunt u terecht op de website van broinfo.nl.

  Ook heeft u de mogelijkheid om op een besloten omgeving van TNO-GDN mee te kijken met de ketentest. Dien dan een verzoek in via info@dinoloket.nl, o.o.v. ‘toegang ketentest GMW’. U krijgt dan de inloggegevens toegestuurd.

  Als geïnteresseerde is het helaas niet mogelijk om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan door u aan te melden bij de BRO en/of rechten aan te vragen etc. Dat is om praktische redenen voorbehouden aan de ketentestdeelnemers.

  Heeft u vragen over de ketentest of wilt u in een volgende pilot of ketentest participeren? Uw bijdrage is uiteraard van harte welkom. Meld u dan aan als geïnteresseerde bij Ria Volkers, ria.volkers@minienm.nl.