Ondertussen 'onder de grond' bij TNO-GDN

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 474 dagen geleden

  image

  Oktober 2016
  In opdracht van het ministerie van IenM richt TNO-Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) zich op de standaardisatie en technische realisatie van de BRO. Op dit moment zijn er interessante ontwikkelingen rondom de registratieobjecten grondwatermonitoringput (GMW) en bodemkundige boormonsterbeschrijving (onderdeel van het registratieobject Booronderzoek (BHR)).

  Grondwatermonitoringput
  Momenteel werkt het BRO-team van TNO-GDN aan het ontwikkelen en testen van de software en documentatie voor de BRO-services voor de ketentest voor grondwatermonitoringput (GMW), die op 24 oktober 2016 start. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudig object: een put heeft een bepaalde eigenaar, bevindt zich op positie x, y, z en heeft een bepaalde filterdiepte. Zo eenvoudig is het niet. Denk bijvoorbeeld aan aspecten als veranderingen in de constructie, bodemdaling, maar ook beheer. Samen met externe experts is de basis gelegd voor de standaardisatie voor de gegevensinhoud. Vanuit deze basis wordt gewerkt aan de complexe, technische realisatie die wordt getest in de ketentest.

  Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen
  Parallel aan de softwareontwikkeling voor grondwatermonitoringput wordt gewerkt aan de webservices voor de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (BHR). Dit doet TNO-GDN samen met Alterra. Alterra is de voornaamste eigenaar en expert voor deze gegevens. Het testen van deze BRO-services in een pilot met Alterra is inmiddels vergevorderd. Na de ketentest grondwatermonitoringput zal ook de ketentest voor BHR samen met het ministerie van IenM en betrokken partijen worden opgezet.

  Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. Zo is TNO-GDN bezig met een aantal ontwikkeltrajecten rond meer generieke systeemcomponenten die het beheer en bijvoorbeeld de rechtenadministratie ondersteunen. Kortom, de BRO is volop in ontwikkeling. Wilt u alvast een vooruitblik en meer weten over het technisch aansluiten op de BRO? Neem dan een kijkje op BROinfo.nl.