Terugblik informatiebijeenkomst ketentest GMW

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 475 dagen geleden

  "When Shit happens, turn it into fertilizer"

  image

  Zo begon Martin Peersmann, programmamanager van de BRO, de informatiebijeenkomst voor de ketentest grondwatermonitoringput (GMW). Het doel is om de keten end-to-end te testen. Werkt de keten, is het helder welke processen dat raakt en waar kan het beter.

  Het doel was om belangstellenden te informeren over de komende ketentest voor het BRO registratieobject grondwatermonitoringput (GMW). Maar zeker ook om de interactie aan te gaan met de deelnemers. Wij kunnen het wel bedenken, maar wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Tijdens de verschillende interactieve sessies werd actief meegedacht en kwamen uiteenlopende wensen en behoeften naar voren. Een goede gelegenheid om inhoudelijk de diepte in te gaan met elkaar. De behoefte aan meer algemene informatie over de BRO, het tijdspad en wat er gevraagd wordt van de bronhouders, kwam tijdens de bijeenkomst duidelijk naar voren.

  Een tweede doel was de beoordeling of men wel of niet actief wil deelnemen aan deze ketentest GMW. De bereidheid om deel te nemen is groot en ook om consortia te vormen om deel te nemen aan de ketentest GMW.

  Het resultaat was een goed bezochte bijeenkomst en een hoge mate aan betrokkenheid. Het nut en de noodzaak van de BRO werden door de aanwezigen gedeeld. Ook om nu door te pakken en de BRO te realiseren.

  “Dit soort bijeenkomsten hebben even stilgelegen. Fijn dat het nu weer gebeurt en dat IenM en TNO samen optrekken”

  De volgende stap
  Op maandag 24 oktober 2016 start de ketentest grondwatermonitoringput (GMW). In totaal hebben 25 organisaties zich aangemeld en kunnen er (vooruitlopend op de kick-off) zes consortia gevormd worden. Op woensdag 19 oktober vindt de kick-off plaats. Op weg naar en tijdens de kick-off worden deelname, samenstelling van consortia en bijbehorende scenario’s definitief. Zo kunnen organisaties zich goed voorbereiden op de ketentest. De ketentest GMW heeft doorlooptijd van drie tot vier maanden.

  Meer informatie
  Documentatie over de informatiebijeenkomst is terug te vinden op onze website.