BRO Praktijkproef: Keersluis Limmel

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 565 dagen geleden

  In april 2016 was de kick-off van de praktijkproef Keersluis Limmel voor geotechnische sonderingen. Bij deze praktijkproef zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het Rijkswaterstaat implementatieteam, IenM Programmabureau BRO, TNO en bouwbedrijf BESIX met een drietal werkvoorbereiders. TNO, als Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO), was hierbij aanwezig om toe te lichten welke onderdelen in deze praktijkproef getest gaan worden, welke technische stappen nodig zijn en welke documentatie beschikbaar is voor deze praktijkproef. De inspanningen die men moet leveren zijn groter dan verwacht. Het aansluiten op een webservice is iets anders dan gegevens uploaden via een digitale omgeving.

  Door middel van webservices is communicatie met de LV BRO mogelijk, zodat er getest kan worden met het geotechnisch sondeeronderzoek. De webservice maakt het mogelijk om op afstand (via internet) een dienst op te vragen aan een server. Bijvoorbeeld voor het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak. De vragende partij wordt 'client' genoemd.

  TNO heeft de documentatie hiervoor beschikbaar gesteld en een voorbeeldclient ontwikkeld, zodat BESIX tijdens deze praktijkproef informatie kan aanleveren aan en opvragen bij de LV BRO. Niet iedereen mag gegevens aanleveren namens RWS. De communicatie loopt via een beveiligde verbinding (PKI overheidscertificaat voor servers).

  De stappen
  BESIX gaat namens RWS gegevens aanleveren van geotechnisch sondeeronderzoek aan de LV BRO (in een testomgeving) via webservices. De bevindingen van alle betrokkenen worden geanalyseerd om de LV BRO en de (werk)processen te verbeteren. De stappen die worden doorlopen zijn:

  • Registratieproces (RWS als bronhouder en BESIX als leverancier)
  • Autorisatieproces (RWS)
  • Aanleverproces (BESIX)
  • Kwaliteitscontrole (RWS)
  • Uitgifteproces (RWS)

   

  In chronologische volgorde de aanpak van zomer 2015 (uitgangssituatie linksboven) tot voorjaar 2018 (aanleg gereed, start beheer en onderhoudsfase rechtsonder).

  Naar verwachting wordt de pilot in het najaar van 2016 afgerond.

  Over Keersluis Limmel
  De aanleg van Keersluis Limmel is het eerste waterproject dat Rijkswaterstaat aanbesteedt via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Dit houdt in dat de aannemer niet alleen de bouw voor zijn rekening neemt, maar ook het ontwrep, de financiering en het onderhoud voor een periode van 30 jaar.

  Meer informatie over Keersluis Limmel vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Wilt u meer weten over deze en andere praktijkproeven? Neem dan contact op met Ria Volkers via ria.volkers@minienm.nl