Van boormonster naar digitale gegevensset

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 565 dagen geleden

  image

  Een goede registratie begint bij complete metingen. Daarbij is belangrijk: de methodiek, de juiste locatie, nauwkeurige notatie, kennis van technische invloeden bij het meten en toepassen van de juiste standaarden. Bij statistische analyse op vele metingen ontstaat daarmee een compleet beeld. Bijvoorbeeld dijkversterkingen zijn kostbaar en de zekerheid die metingen toevoegen leidt onder andere tot kostenbesparing. Zelfs bij een zeer uitgebreid grondonderzoek bedragen de kosten hiervan minder dan 1% van de kosten van een eventuele dijkversterking. Omdat dijken regelmatig getoetst worden, zijn dit bij uitstek belangrijke gegevens om zodanig op te slaan dat deze hergebruikt kunnen worden.

   Het IenM Programmabureau BRO was op uitnodiging van de VOTB (Vereniging Voor Technisch Bodemonderzoek) op 7 juni 2016 aanwezig bij een boring uitgevoerd door Wiertsema & Partners in Varik (Gelderland) aan de Waal. Kees-Jan van de Made (Partner bij Wiertsema & Partners en lid van de VOTB) liet ons met trots kennismaken met de start van het proces van de totstandkoming van gegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

  Het begin van de keten
  Van boormonsters (analoog) naar een digitale gegevensset (digitaal). Hier staan we aan de start van de keten. Het geotechnische onderzoeksbedrijf Wiertsema & Partners doet boringen en analyseert deze boormonsters in het eigen lab en verwerkt deze gegevens tot digitale gegevenssets. Per dag wordt er gemiddeld één zogenaamde pulsboring uitgevoerd (duur per boring is 8 uur). Tot 25 meter diep worden boormonsters genomen met roestvrijstalen cilinders van 30 a 40 centimeter lengte; waarna deze naar het lab worden gebracht voor de analyse en de omzetting naar gegevens. Een fascinerend proces waarbij analoog materiaal wordt omgezet in digitaal materiaal voor verschillende doeleinden.

       

  Wensen ten aanzien van de BRO
  Wiertsema & Partners is een van de grotere geotechnische onderzoeksbedrijven in Nederland en hebben direct te maken met de BRO. Ze zien de meerwaarde van de BRO en volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet. Omdat gegevens door meerdere partijen (her)gebruikt kunnen worden, is het belangrijk dat de gegevens bruikbaar zijn en de afkomst van deze gegevens en kwaliteit herleidbaar is. Er is goede software nodig voor de gehele sector om analoog materiaal om te zetten naar digitaal materiaal.

  Op termijn zullen wij een vervolgbezoek brengen aan het geotechnisch laboratorium van Wiertsema & Partners.