• Blogs
  • CommunicatieBRO
  • Voortgang over BRO tijdens bijeenkomst Gemeentelijk Geoberaad regio Zuid en Oost

Voortgang over BRO tijdens bijeenkomst Gemeentelijk Geoberaad regio Zuid en Oost

image

In mei 2016 vonden er weer twee bijeenkomsten Gemeentelijk Geo Beraad plaats voor de regio Zuid – bij de gemeente Tilburg (17 mei) en regio Oost – bij de gemeente Lelystad (24 mei). Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 60 gemeentelijk specialisten aanwezig. Bij deze bijeenkomsten staan de digitaliseringsontwikkelingen binnen het gemeentelijk Geo-domein centraal. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is onderdeel van het programma.

Vrijgave eerste registratieobjecten
Tjaart Vos van het Programmabureau BRO (ministerie IenM) kondigde aan dat na jaren ontwikkeling nu de eerste registratieobjecten op komst zijn, namelijk grondwatermonitoringsput, sonderingen en boormonsterprofiel. Ook het registratieobject mijnbouwwetvergunningen zal onderdeel vormen binnen de eerste tranche van registratie objecten. Voorafgaand aan vrijgave wordt eerst een marktconsultatie uitgevoerd via Geonovum (onder leiding van Marcel Reuvers). Informatie die hierbij wordt opgehaald, wordt eerst afgewogen voordat een registratieobject vrijgegeven kan worden.

Vanwege de benodigde tijd voor dit draagvlak, de aan de AMvB verbonden EU-consultatie van drie extra maanden en de bekostiging vanwege extra rapportage-eisen voor dit E-overheid project, wordt verwacht dat gedurende 2017 de eerste verplichte aanlevering door bronhouders kan plaatsvinden. Bronhouders kunnen nu al hun werkprocessen in beeld brengen, waarbij een coördinator voor de ondergrond binnen de eigen organisatie van grote waarde is.

Planning en acties
De boodschap dat de eerste registratieobjecten op komst zijn gedurende 2017 was goed nieuws. Voor veel bronhouders is het een interessante business case om ook de historische gegevens aan te leveren (voordelen zijn onder andere geen beheerkosten voor een eigen database en betere modellen). Dit is feitelijk geen verplichting maar draagt sterk bij aan de gebruikswaarde. Het aanleveren van de historische gegevens door bronhouders wordt dan ook aangemoedigd door het Programmabureau BRO van IenM. De aanwezigen lieten blijken dat ze het belangrijk vinden dat ze het aanleverproces goed kunnen volgen. Daarop werd ook de suggestie meegegeven om de dataleveranciers onder normering te laten leveren. In ieder geval is het voor bronhouders van belang dat de kwaliteit van gegevens, waar de bronhouder verantwoordelijk voor blijft, goed gemonitord kan worden.

Vragen vanuit de gemeenten
De aanwezigen stelden verschillende vragen over:

 Met al deze vragen gaan wij de komende tijd aan de slag. Het verzoek om een model functieomschrijving voor de Coördinator Ondergrond is inmiddels opgepakt en staat op deze website onder documentatie en bij over bronhouders. De Coördinator Ondergrond is het liefst iemand met affiniteit met zowel de Grond, Weg- en Waterbouw als ICT én wordt daarnaast de verbinder van belangen binnen de organisatie.

Meer informatie
Via de onderstaande, afgestemde websites vindt u de actuele informatie.

https://bro.pleio.nl       (ministerie IenM; algemene informatie, de voortgang, FAQ’s)
www.broinfo.nl             (TNO; technisch inhoudelijke informatie)
www.geonovum.nl/       (Geonovum; standaarden, domeinmodel, productmodel)

Daarnaast heeft het Programmabureau BRO van IenM een eigen loket. Heeft u vragen, opmerkingen en/of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, neemt u dan contact op via bro@minienm.nl.