Resultaten en vervolgstappen inventarisatieonderzoek BRO

In het najaar van 2015 heeft het ministerie van IenM een enquête verspreid onder alle mogelijke bronhouders van de BRO. We informeren u graag over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Het onderzoek had als doelstelling om een nulmeting te doen naar de bekendheid van de BRO bij toekomstige bronhouders, naar de mate waarin de bronhouder zich heeft voorbereid op aansluiting op de BRO en om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van de BRO.

In totaal zijn 504 respondenten uitgenodigd, waarvan er 264 hebben gereageerd (52%). Daarvan waren er 162 geheel of deels verantwoordelijk voor implementatie van de BRO, bijna 1/3 van het totale aantal respondenten. Deze groep vormt de basis voor de onderstaand genoemde resultaten. Onderverdeeld naar bronhouders hebben 141 gemeenten (36% van het totaal aantal gemeenten), 8 provincies (67%) en 12 waterschappen (50%) gereageerd, zodat de enquête ook inzicht geeft in de situatie bij deze drie bronhoudersgroepen.

Belangrijkste resultaten
Er bestaat een grote behoefte aan:

 • Meer informatie en duidelijkheid over de BRO in de breedste zin van het woord.
  • 72% heeft interesse in een nieuwsbrief.
  • 39% is inhoudelijk bekend met de BRO, 57% heeft gehoord van de BRO en 63% geeft aan nog nooit te hebben gehoord van de BRO keten.
 • Ondersteuning bij het invoeren van de BRO.
  • 55% vraagt hulp bij de invoering van de BRO. 60% geeft aan dat voor de invoering van de BRO weinig procesaanpassingen plaats hoeven vinden. 50% denkt dat de invoering van de BRO veel tijd gaat kosten.)
 • Verduidelijken van de verantwoordelijkheden die de BRO voor bronhouders met zich meebrengt.
 • Welke gegevens moet men gaan aanleveren, wanneer en aan welke eisen moeten deze gegevens voldoen?
  • 90% geeft aan nog niet te zijn geïnformeerd door hun softwareleverancier over technische of procesmatige veranderingen als gevolg van de BRO.
  • Locatie grondwatermonitoringput (54%) wordt het meest geregistreerd. Geotechnisch sondeeronderzoek wordt het minst vaak geregistreerd (53%).
  • De kwaliteit van de geregistreerde objecten grondwatersamenstelling onderzoek en de locatie van de grondwatermonitoringput worden als beste beoordeeld (beide 49%). Het laagst wordt de kwaliteit van de registratie van het geotechnische sondeeronderzoek beoordeeld (12%)

Vervolgstappen
Het programmabureau werkt aan verschillende initiatieven en mogelijkheden om de informatiebehoefte gehoor te geven:

 • Een vernieuwde omschrijving op de website wat er van bronhouders wordt verwacht
 • In samenwerking met TNO werken we aan FAQ’s. De FAQ’s zijn inmiddels op de website geplaatst. De FAQ’s zijn ter consultatie, wij horen graag uw mening hierover.
 • De website wordt regelmatig vernieuwd met recente informatie, zoals de invoering en inwerkingtreding van de BRO en wat er van bronhouders wordt verwacht.
 • Vanaf juni wordt er een nieuwsbrief uitgebracht met informatie over de BRO. Als u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen binnen de BRO, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via bro@minienm.nl.
 • Met de respondenten die aangegeven hebben mee te willen denken over de realisatie van de BRO, gaan wij graag mee in gesprek. Over de mate van betrokkenheid en wat u wilt en kunt betekenen voor de BRO. Het programmabureau werkt aan een juiste invulling hiervan. Wij houden u hiervan op de hoogte.

In het rapport kunt u alle resultaten inzien en conclusies teruglezen. De rapportage kunt u terugvinden op de documentatiepagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via BRO@minienm.nl.