Standaardisatie workshops Grondwaterdomein en boringen

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 797 dagen geleden

  Op maandag 9 november en dinsdag 10 november organiseerde het programmabureau BRO – onder leiding van Geonovum - de eerste BRO standaardisatie workshops. Eerste inzichten werden hier gedeeld over een te bereiken standaard voor zowel Boringen als het Grondwaterdomein.

  BRO informatiemodel
  De noodzaak tot een informatiemodel waar vraagstukken betreffende expertise en belangen op het juiste schaalniveau, operationeel, tactisch dan wel strategisch, geadresseerd kunnen worden werd door alle partijen herkend. Daartoe zullen dan ook afstemmingsplatforms georganiseerd worden, gefaciliteerd door het ministerie van IenM.

  Versnelling van het standaardisatieproces
  Onder de betrokkenen is er overeenstemming dat binnen alle domeinen het standaardisatieproces versneld zal moeten worden, een traject dat geleid zal worden door Geonovum. Een mogelijke manier om dit te bereiken is om per domein standaarden te ontwikkelen. Daarnaast streeft het programmabureau naar versnelling van dit proces door hergebruik van reeds bestaande standaarden. Het ministerie van IenM waarborgt hierbij dat alle stakeholders evenwichtig betrokken worden.

  Vervolg
  Er volgen in de nabije toekomst standaardisatieworkshops waarvoor ook andere stakeholders (waaronder onder andere waterschappen en gemeenten) worden uitgenodigd. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

  Heeft u vragen over de BRO? Stuur een e-mail naar BRO@minienm.nl.