• Blogs
 • CommunicatieBRO
 • Inventarisatieonderzoek BRO: enquête naar alle mogelijke bronhouders - Verlengde deadline!

Inventarisatieonderzoek BRO: enquête naar alle mogelijke bronhouders - Verlengde deadline!

  CommunicatieBRO
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door CommunicatieBRO 843 dagen geleden

  Screenshot enquete BROIn september 2015 heeft het ministerie van IenM een enquête verspreid onder alle mogelijke bronhouders van de BRO. Op basis van de uitkomsten van deze 'nulmeting' zal de communicatie naar en ondersteuning van bronhouders zo goed mogelijk worden afgestemd op hun behoeften en uitgangssituatie.

  Nu de wet BRO door de Eerste en de Tweede kamer is aangenomen, heeft het Ministerie van IenM een enquête verspreid onder alle mogelijke bronhouders van de BRO. Dit om bij wijze van 'nulmeting' te inventariseren hoe de uitgangssituatie bij bronhouders er op dit moment uitziet.

  Met de enquête wordt bijvoorbeeld gemeten in hoeverre bronhouders al op de hoogte zijn van de komende wet en wat er van ze verlangd wordt, maar ook welke systemen ze op dit moment gebruiken voor de registratie van bodeminformatie en grondwaterbeheer en in hoeverre ze verwachten dat hun werkprocessen aangepast moeten worden naar aanleiding van de BRO. Daarnaast wordt gevraagd welke ondersteuning bronhouders wensen bij de overgang naar de BRO. Onder de genoemde 'bronhouders' vallen alle overheidsinstellingen, die bij de inwerkingtreding van de eerste tranche van de BRO de wettelijk voorgeschreven gegevens moeten kunnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening. Het is de inzet van de minister om de BRO met de eerste tranche registratieobjecten per 1 januari 2017 operationeel van start te laten gaan.

  Bronhouders worden verzocht om de enquête vóór 30 oktober in te vullen. De resultaten van het onderzoek zullen, zodra beschikbaar, via deze website bro.pleio.nl gecommuniceerd worden.  

  Het Programmabureau BRO zal op grond van de uitkomsten van de enquête haar communicatie naar en de ondersteuning van bronhouders afstemmen op de behoeften en uitgangspositie van de bronhouders. Daarnaast hoopt het Programmabureau BRO met de enquête een goed overzicht te krijgen van de relevante contactpersonen bij provincies, gemeenten, waterschappen en rijksdiensten, die in het verdere traject kunnen worden benaderd.

  Bent u bronhouder van de BRO maar heeft u geen uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen? Of weet u toevallig van collega-bronhouders dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen? Laat het ons weten via bro@minienm.nl. Ook kunt u ons via dit mailadres benaderen met vragen of opmerkingen over de enquête, of over de BRO in het algemeen.