Algemeen

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Eén landelijke voorziening met bodem- en ondergrondgegevens

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens bij één landelijke voorziening op te vragen en aan te leveren. Dat gebeurt met zogeheten ‘webservices’ en via een aantal loketten. Dankzij goed gestructureerde formulieren en protocollen kunnen gebruikers gegevens opvragen die zij vervolgens in hun eigen bedrijfsprocessen kunnen inzetten. Gebruikers kunnen deze gegevens naar wens combineren met gegevens uit andere kanalen. De vormgeving van al die gebruikerskanalen komt het komende jaar aan de orde.

Momenteel worden DINOLoket en PDOK in gereedheid gebracht voor het opvragen van gegevens uit de BRO. Voor het aanleveren van gegevens wordt een Bronhouderportaal gerealiseerd.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een database met gegevens over de Nederlandse ondergrond, zoals de grondsoorten en de grondwaterstanden. De BRO bundelt bestaande registraties van ondergrondgegevens:

  • DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond)
  • BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem)
  • NLOG (NL Olie-en Gasportaal)