Nieuwsbrief BRO

Geen resultaten gevonden.
  • BRO Praktijkproef: Keersluis Limmel

    In april 2016 was de kick-off van de praktijkproef Keersluis Limmel voor geotechnische sonderingen. Bij deze praktijkproef zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het Rijkswaterstaat implementatieteam, IenM Programmabureau BRO, TNO en... lees meer
  • Van boormonster naar digitale gegevensset

    Het IenM Programmabureau BRO was op uitnodiging van de VOTB (Vereniging Voor Technisch Bodemonderzoek) op 7 juni 2016 aanwezig bij een boring uitgevoerd door Wiertsema & Partners in Varik (Gelderland) aan de Waal. Kees-Jan van de Made (Partner... lees meer
  • Voortgang over BRO tijdens bijeenkomst Gemeentelijk Geoberaad regio Zuid en Oost

    In mei vonden er weer twee bijeenkomsten Gemeentelijk Geo Beraad plaats voor de regio Zuid – bij de gemeente Tilburg (17 mei) en regio Oost – bij de gemeente Lelystad (24 mei). Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 60 gemeentelijk specialisten... lees meer

Het zakboekje voor bestuurders

Het zakboekje voor bestuurders geeft op een duidelijke en overzichtelijke manier weer wat de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat inhouden. Waarom komt er een BRO? Welke gegevens komen er in de BRO? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken bij het realiseren van de BRO? Op deze en andere vragen vindt u in het zakboekje voor bestuurders het antwoord.

Klik op de afbeelding om verder te lezen:

image

BRO en STRONG

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond maakt de overheid samen met andere partijen een Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De BRO draagt hier aan bij. In onderstaand filmpje kunt u zien om welke redenen de BRO ontwikkeld wordt en waar alle gegevens in de BRO voor nodig zijn.

Introductie BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Lees hier meer over de BRO.

BRO Bronhouders

Het is de inzet van de minister om de BRO met de eerste tranche registratieobjecten in de loop van 2017 operationeel van start te gaan. De wet bepaalt dat de BRO dan beschikbaar moet zijn voor bronhouders. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze gegevens. Vervolgens worden overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt bovendien verplicht gebruik te maken van de BRO. De invoering van de BRO heeft daarmee impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van organisaties. Lees hier meer over wat dit betekent voor u als bronhouder.