Nieuwsbrief BRO

Meld u aan voor de nieuwsbrief Basisregistratie Ondergrond

Aanmelden

Nieuwsbrieven
03 BRO Nieuwsbrief (december 2016)
02 BRO Nieuwsbrief (oktober 2016)
01 BRO Nieuwsbrief (juli 2016)

Breder verband BRO

De BRO staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De registratie is een belangrijke gegevensbron voor de Omgevingswet, STRONG en het Informatiehuis Bodem en Ondergrond. De BRO moet voldoen aan de Europese richtlijn INSPIRE. En de doelstelling van het Kennisplatform Bodem en Ondergrond wordt mede gerealiseerd door een succesvolle BRO. Lees hier meer over de omgeving van de BRO.

Het zakboekje voor bestuurders

Het zakboekje voor bestuurders (september 2016) geeft op een duidelijke en overzichtelijke manier weer wat de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat inhouden. Waarom komt er een BRO? Welke gegevens komen er in de BRO? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken bij het realiseren van de BRO? Op deze en andere vragen vindt u in het zakboekje voor bestuurders het antwoord. Klik op de afbeelding om verder te lezen:image

Introductie BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet Bro maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Lees hier meer over de BRO.

Bronhouders

In de loop van 2017 gaan de registratieobjecten van de eerste tranche operationeel van start. De wet bepaalt dat de BRO dan hun gegevens aan de Landelijke Voorziening BRO moeten gaan leveren. Lees hier meer over wat dit betekent voor u als bronhouder.