Nieuwsbrief BRO


Nieuwsbrieven
03 BRO Nieuwsbrief (december 2016)
02 BRO Nieuwsbrief (oktober 2016)
01 BRO Nieuwsbrief (juli 2016)

BRO en STRONG

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond maakt de overheid samen met andere partijen een Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De BRO draagt hier aan bij. In onderstaand filmpje kunt u zien om welke redenen de BRO ontwikkeld wordt en waar alle gegevens in de BRO voor nodig zijn.

Save the date!

Consultatie objecten tranche 1
We nodigen u uit om ons feedback te geven op de catalogus van het registratieobject BHR uit tranche 1. Aanmelden en meer informatie

Het zakboekje voor bestuurders

Het zakboekje voor bestuurders geeft op een duidelijke en overzichtelijke manier weer wat de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat inhouden. Waarom komt er een BRO? Welke gegevens komen er in de BRO? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken bij het realiseren van de BRO? Op deze en andere vragen vindt u in het zakboekje voor bestuurders het antwoord. Klik op de afbeelding om verder te lezen:image

Introductie BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Lees hier meer over de BRO.

BRO Bronhouders

Het is de inzet van de minister om de BRO met de eerste tranche registratieobjecten in de loop van 2017 operationeel van start te gaan. De wet bepaalt dat de BRO dan beschikbaar moet zijn voor bronhouders. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze gegevens. Vervolgens worden overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt bovendien verplicht gebruik te maken van de BRO. De invoering van de BRO heeft daarmee impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van organisaties. Lees hier meer over wat dit betekent voor u als bronhouder.